اداره کل تأمین اجتماعی لرستان در راستای ارائه خدمات و تعهدات بیمه ای به بیمه شدگان و مستمری بگیران استان در سال ۹۸ بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری قلم لر، علی جهانی مدیر کل تامین اجتماعی لرستان ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی گفت : بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی و ۷۵ هزار مستمری بگیر در استان زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند که با احتساب عائله تحت تکفل آنان بالغ بر ۴۵ درصد جمعیت استان از خدمات بیمه ای و درمانی این سازمان بهره مند هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان گفت : یکی از رویکردهای مهم تامین اجتماعی ایجاد و توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیک و ترویج فرهنگ بهره گیری از خدمات غیر حضوری در بین شرکای اجتماعی سازمان است.

وی افزود : از زمان شیوع کرونا به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، بسیاری از خدمات و سازمان غیر حضوری شد که مهمترین آنها حذف فرایند تامین اعتبار دفترچه درمانی به صورت حضوری و ایجاد سامانه الکترونیکی برای دریافت استحقاق درمانی بیمه شدگان بود.

 

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار