کار وقتی با آزمون و خطا پیش برود ثبات و پایداری نخواهد داشت. 

کار وقتی با آزمون و خطا پیش برود ثبات و پایداری نخواهد داشت.

در قسمت ورودی شهر خرم آباد نزدیک به پل کمالوند و بوستان کاسیت، تعداد شش سرعت کاه در خطوط رفت و برگشت جاده نصب شد.
صبح سه شنبه، ۱۷ تیرماه مشاهده کردم که در حال برچیدن (یا تغییر مکان) این سرعت کاه ها (یکی از خطوط جاده) هستند.
یعنی به فاصله کمتر از پنج روز از نصب،دوباره برچیده شدن یا تغییر جای سرعت کاه!
خودرویی که با سرعت ۸۰ ، ۹۰ یا ۱۰۰ کیلومتر از سمت بروجرد به خرم آباد در حال حرکت است به یک باره در محل ورودی شهر با تعداد سه سرعت کاه روبه رو می شود که نتیجه اش ترمزهای ناگهانی و به تبع آن وقوع تصادفات خطرناک است که می تواند باعث تلفات انسانی هم بشود.
سرعت کاه در جایی نصب شده است که سرعت خودرو یا در اصطلاح، سرعت طرح، بالاست و این یعنی افزایش احتمال خطر تصادفات رانندگی در محل ورودی شهر خرم آباد (محدوده شهر).
کار نباید براساس آزمون و خطا پیش برود؛ هر کاری می بایست مجهز به پشتوانه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی باشد.

شهرام شرفی