مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: موضوع ابتلا به کرونا مهندس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان مربوط به اوایل خرداد ماه بوده است ایشان هم اکنون در صحت و سلامت هستند و پاسخ تست دوم وی نیز منفی گزارش شده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: موضوع ابتلا به کرونا مهندس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان مربوط به اوایل خرداد ماه بوده است ایشان هم اکنون در صحت و سلامت هستند و پاسخ تست دوم وی نیز منفی گزارش شده است.

سحر بابایی راد افزود: سایر همکاران مشکوک نیز تست داده، غربالگری شده اند و در حال حاضر همه همکاران در سلامت کامل مشغول خدمت رسانی هستند.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار