با حکم دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، اسفندیار حسنی مقدم به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.

با حکم دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، اسفندیار حسنی مقدم به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.

به گزارش قلم لر، در جلسه تکریم و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان که با حضور طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و قدسی مشاور وزیر و مدیر کل امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی، اسد عبدالهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان، معاونین و مدیران ستادی سازمان و مدیران ادارات کل تابعه برگزار گردید، اسفندیار حسنی مقدم به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب و معرفی گردید.

در این جلسه از زحمات ۴ ساله عبدالرضا بازدار به عنوان رییس پیشین این سازمان قدردانی بعمل آمد.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار