با توجه به اهمیت سموم و سلامت مصرف‌کنندگان و محیط زیست هیچ گونه سمی بدون نسخه گیاهپزشکی به کشاورزان عرضه نمی‌شود.

️با توجه به اهمیت سموم و سلامت مصرف‌کنندگان و محیط زیست هیچ گونه سمی بدون نسخه گیاه پزشکی به کشاورزان عرضه نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری قلم لر، بازدار در هشتمین جلسه نظارت بر تهیه و توزیع سموم گیاهی بر تشدید نظارت ها توسط کلیه اعضا بر فروشندگان سموم تأکید کرد و گفت ضروریست بیش از ۱۵۲ کارگزار سموم مجاز در استان لرستان با هماهنگی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها نسبت به تامین به موقع انواع سموم شیمیایی دفع آفات اقدام و بر اساس قیمت‌های مصوب نسبت به عرضه به کشاورزان واقعی منطقه با نسخه گیاهپزشکی و یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

وی در پایان گفت با توجه به اهمیت سموم و سلامت مصرف‌کنندگان و محیط زیست هیچ گونه سمی بدون نسخه گیاه پزشکی و یا مراکز جهاد کشاورزی به کشاورزان عرضه نمی‌شود.

 

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار