نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اصحاب رسانه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اصحاب رسانه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.