نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اصحاب رسانه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اصحاب رسانه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

همچنین ببینید :
گزارش تصویری: مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان