برنامه وایک شبکه افلاک گزارشی از روند ارائه خدمات اینترنت مخابرات منطقه لرستان تهیه کرده که در کلیپ زیر آن را مشاهده میکنیم:

برنامه وایک شبکه افلاک گزارشی از روند ارائه خدمات اینترنت مخابرات منطقه لرستان تهیه کرده که در کلیپ زیر آن را مشاهده میکنیم:

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار