رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان بر لزوم استفاده از فضای آکادمیک و آموزش های مهارتی در استان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان بر لزوم استفاده از فضای آکادمیک و آموزش های مهارتی در استان تاکید کرد.

دکتر الماسی در حاشیه این جلسه اظهار داشت: وبینار امروز با حضور مدیر کل محترم و تمامی روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و هنرستان های فنی و کارو دانش استان برگزار شد که دیدگاه مشترکی که بین این دانشگاه و آموزش و پرورش وجود دارد.

وی با اشاره به هدف برگزاری این جلسه اظهار داشت: این اقدام، نوید بخشِ حرکت بسیار مهمی در استان خواهد بود و امیدواریم سهم آموزش های مهارتی را در استان بالا ببریم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان خاطر نشان کرد: خانواده هایی که جوانان جویای شغل دارند، فضای مهارتی و موقعیت هنرستان ها و آموزش آکادمیک و فنی و حرفه ای را در ذهن داشته باشند و به این سمت هدایت شوند.

دکتر الماسی افزود: این وبینار با هدف تعامل بین دانشگاه و آموزش و پرورش برگزار شد و دستاورد های خوبی داشت.

حبر: مصطفی باقری

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار