عکاس: مصطفی باقری   همچنین ببینید :پرداخت کل مبلغ توافق شده به سپاه استان؛ بخشی از پادگان بزودی تحویل دولت داده می‌شود

عکاس: مصطفی باقری

 

همچنین ببینید :
دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن