هتلی که 21 سال از کلنگ زنی آن میگذرد و هیچ استاندار، فرماندار و نماینده مجلسی نتوانسته آن را حتا به نزدیکی افتتاح هم بکشاند، امروزه برای مردم خرم آباد به یک بت بزرگ که از هر نقطه خرم آباد بایستی همانند برج ایفل خود نمایی میکند، تبدیل شده است.

هتلی که ۲۱ سال از کلنگ زنی آن میگذرد و هیچ استاندار، فرماندار و نماینده مجلسی نتوانسته آن را حتا به نزدیکی افتتاح هم بکشاند، امروزه برای مردم خرم آباد به یک بت بزرگ که از هر نقطه خرم آباد همانند برج ایفل خود نمایی میکند، تبدیل شده است.

در دوران استاندار سابق این هتل به یک سرمایه “بردار” خصوصی واگذار و یا فروخته شد که متاسفانه علی رغم برگزاری جلسات و پیگیری های مختلف هنوز نتوانسته اند آن را به اتمام برسانند.

ایجاد فاز دوم توسعه هتل، برای کسب ستاره بیشتر منجر شد که این هتل تا ۱۰ سال آینده هم رنگ افتتاح را به خود نبیند.

دادستان خرم آباد بایستی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود جدی داشته و حق مردم را که ۲۱ سال است در چنگال افراد نا اهل است را پس بگیرد و اگر مدیری در این زمینه غفلت نموده با آن برخورد کند.

اگر این زمین اکنون همان کاربری فضای سبز و پارک داشت، اکنون به یک مکان جذب گردشگر تبدیل شده بود.

مصطفی باقری / خبرنگار

همچنین ببینید :
دستگیری باند حرفه‌ای سرقت در آزادراه خرم‌زال