نام لرستان بی شک با وعده و وعید های بیشمار عجین شده است. وعده هایی که یا روی کاغذ مانده اند و فرصت ظهور و بروز نداشته و یا اگر هم مجالی یافته اند بر اثر سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها نتوانسته اند جامعه عمل بپوشانند و استان را به نوایی برسانند.

نام لرستان بی شک با وعده و وعید های بیشمار عجین شده است. وعده هایی که یا روی کاغذ مانده اند و فرصت ظهور و بروز نداشته و یا اگر هم مجالی یافته اند بر اثر سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها نتوانسته اند جامعه عمل بپوشانند و استان را به نوایی برسانند.

گرچه مطالب بیشماری پیرامون وعده های عملیاتی نشده بسیار ،در رسانه های دیداری ،شنیداری و نوشتاری منعکس شده است اما به دلیل عدم‌انسجام و بی تفاوتی برخی رسانه ها انعکاس این مطالبات خیلی گسترده و فراگیر نبود از این رو اثر گذاری چندانی هم در پی نداشت.

اما چند صباحی است خوشبختانه رسانه های مختلف استان بخصوص خبرنگاران فعال لرستانی دیگر به سادگی از کنار هیچ وعده و وعید عبور نمی کنند و فرهنگ مطالبه گری را با شدت بیشتری از قبل ترویج می دهند.

حالا حاشیه امن مسوولان مختلف در رده های مختلف مسوولیت بسیار کم وسعت شده و هر روز عرصه بر مدیران کم کار و بی تفاوت به لطف همین پیگیری ها و انتقادات تنگ تر و تنگ تر می شود .

رسالتی خطیر که حالا می رود در سایه رسانه ها و خبرنگاران وظیفه شناس لرستان را به سمت توسعه سوق دهد.

مطبوعات،خبرگزاری ها ،صدا و سیما و کانال های مجازی یک من واحد شده اند تا نگذارند فرصت سوزی ها همچنان ادامه داشته باشد و پای وعده های همه مسوولان نشسته اند تا نگذارند دقایق و حتی ثانیه ها هم از نظر ها دور شود .

موج جدید مطالبه گری رسانه ها نوید بخش روزهای خوش توسعه است اگر این اتحاد و وحدت رویه همچنان مستمر باشد و همه به یک خواسته یکسان بیاندیشند و اجازه اتلاف وقت و هزینه به احدی از مسوولان داده نشود .

حالا زمان‌تقویت خبرنگاران مطالبه گر است تا انگیزه ها برای انگیزه دادن به ارتقا عملکرد ها قوت یابد .

رسانه های لرستان حالا از تنهایی درآمده اند و یک اصحاب رسانه واقعی را تداعی و شکل داده اند .

اصحابی که چشم بینا و گوش شنوای مردمی هستند که حقشان به اندازه کافی پایمال شده و پلی شده اند برای بستن پل های فرار از مسوولیت مسوولان.

آفرین باید گفت بر این اتحاد و تیز بینی و نکته سنجی ها و خدا قوت به کسانی که نه در شعار بلکه در عمل در سنگر و کنار ملت اند .

محدثه مقدم / صدای رسا