به طور متوسط هر شبانه روز 78 نوزاد متولد شده است .

به طور متوسط هر شبانه روز ۷۸ نوزاد متولد شده است .

به گزارش  پایگاه خبری قلم لر، مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت: در سال ۹۸ ،۲۸ هزار و ۳۵ ولادت به ثبت رسیده است که این تعداد ولادت ۱۴ هزار و ۸۷۰ نفر پسر و ۱۳ هزار و ۴۳۵ نفر دختر بوده اند .
امانی پور گفت: سال گذشته ۵۲ درصد نوزادان پسر و ۴۷ درصد آنها دختر بوده است و به ازای هر ۱۱۱ نفر پسر ۱۰۰ دختر متولد شده است.

امانی پور ۶۳ درصد نوزادان را در جامعه شهری و ۳۶ درصد جامعه روستایی عنوان کرد و افزود: به طور متوسط در هر شبانه روز ۷۸ نوزاد در لرستان متولد می شود .
مدیر کل ثبت احوال استان گفت: به ازای هر هزار نفر ۱۴ ممیز ۷۴ نفر در کشور متولد می شود اما در لرستان این رقم ۱۵ ممیز ۴۷ نفر است و از حیث زاد و ولد لرستان رتبه پانزدهم در کشور به خود اتخصاص داده است.

خبرگزاری صدا و سیما

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار