شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص بازگشایی دانشکده ها اطلاعیه ای صادر کرد.

شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در خصوص بازگشایی دانشکده ها اطلاعیه ای صادر کرد.

۱_زمان شروع فعالیت های آموزشی ۱۷ خرداد ۹۹ خواهد بود.
۲_حداکثر زمان فعالیت آموزشی جهت دروس عملی و کارآموزی ۴۵ روز خواهد بود که ۱۵ روز آن جهت برگزاری امتحانات پایان ترم می باشد. در صورت اعلام شرایط جدید توسط ستاد بحران کرونا تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد.
۳_جلسات رفع اشکال دروس نظری به صورت حضوری برگزار نمی شود  و می بایست دروس نظری تماما به صورت مجازی برگزار شوند.
۴_کارآموزی دانشجویان دانشکده های اقماری در تابستان ۹۹ در بیمارستانهای خرم آباد برگزار نخواهد شد.
۵_اعتبار لازم از طرف رییس دانشگاه جهت تهیه وسایل حفاظت فردی در اختیار معاونت های آموزشی و دانشجویی قرار می گیرد.
۶_مقرر گردید جهت گندزدایی خوابگاه ها جهت استفاده مجدد، پیش از شروع کلاسها ، دانشجویان وسایل شخصی  خود را از خوابگاه تحویل بگیرند.
۷_دانشکده ها موظف هستند با برنامه ریزی دقیق تعداد دانشجویان را در حین برگزاری کلاس های عملی و کارآموزی به نصف کاهش دهند.
۸_تمام بیمارستانهای آموزشی و درمانی موظف هستند وسایل حفاظت فردی را در اختیار دانشجویان قرار دهند (تا اطلاع ثانوی کاراموزان مجاز به ورود به بخشهای ویژه بیماران کرونا نمی باشند.
۹_ مراکز بهداشتی موظف هستند جهت برگزاری کارآموزی دانشجویان همکاری لازم را داشته باشند.
۱۰_در صورت نیاز به فضای بیشتر جهت اسکان دانشجویان، با هماهنگی ستاد کرونای استان از سایر فضاهای موجود در استان استفاده خواهد شد.
۱۱_در صورت تمایل دانشجویان و موافقت دانشگاههای مقصد، انجام کارآموزی در استان‌های محل سکونت دانشجویان مانعی ندارد.
۱۲_معاونت بهداشتی دانشگاه موظف گردید پیش از شروع فعالیت های آموزشی دانشجویان، نسبت به گندزدایی دانشکده ها اقدام نماید.
۱۳_برنامه کشیک اینترن ها مانند روال قبلی انجام می شود و موظف هستند در برنامه های آموزشی بیمارستان مشارکت نمایند.
۱۴_فعالیت آموزشی دانشجویان دوره مقدمات بالینی ۱ و ۲ به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.
۱۵_ در مورد حضور استاجرها در بیمارستانها هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.
۱۶_چنانچه در هر زمانی علائمی به نفع بیماری کرونا در دانشجویان مشاهده شود به مراکز ۱۶ ساعته ارجاع داده می شوند.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار