مدیرکل بنیادمسکن استان لرستان به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی از مسئول روابط عمومی بنیادمسکن استان لرستان تجلیل کرد.

مدیرکل بنیادمسکن استان لرستان به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی از مسئول روابط عمومی بنیادمسکن استان لرستان تجلیل کرد.

دراین آیین که باحضور مهندس رضایی مدیرکل ومعاونین بنیادمسکن لرستان برگزارشداز مهندس ارشادی مسئول روابط عمومی بنیادمسکن لرستان تجلیل بعمل آمد.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان روابط عمومی رابعنوان رکن اساسی نظام ارتباطی و اطلاع رسانی دانسته و افزود: نقش روابط عمومی ها درکمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک در سازمان ها بی بدیل است.

مسئول روابط عمومی بنیادمسکن لرستان، روابط عمومی را نهادی کارآمد درتحقق اهداف در حوزه ارتباطات دانسته و افزود:ایجادتعامل و تفاهم مدیران دستگاه های اجرایی باکارکنان در سایه روابط عمومی موثرانجام پذیراست.

مهندس ارشادی باتاکیدبرنقش راهبردی روابط عمومی در پویایی سازمان هاتصریح کرد:روابط عمومی پل ارتباطی بین مردم و سازمان است که بابهره گيري از شيوه هاي نوين ارتباطي به نيازهاي مخاطبان درون وبرون سازماني می تواند رضايتمندي حداكثري را در راستاي تعالي سازمان متبوعش به ارمغان آورد.

همچنین ببینید :
میزان رشد سرعت انتشار ویروس کرونا در خوزستان بسیار بالاست