استاندار لرستان در پیامی ویدئویی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری که از سرمایه ها و بزرگان سپهر اندیشه و تفکر ایران اسلامی بودند گفت: خوشبختانه و با ابتکار بسیار خوبی که انجام شده این ایام شهادت شهید والامقام استاد مطهری به نام هفته بزرگداشت مقام معلم نامگذاری شده است.

استاندار لرستان در پیامی ویدئویی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری که از سرمایه ها و بزرگان سپهر اندیشه و تفکر ایران اسلامی بودند گفت: خوشبختانه و با ابتکار بسیار خوبی که انجام شده این ایام شهادت شهید والامقام استاد مطهری به نام هفته بزرگداشت مقام معلم نامگذاری شده است.

دکتر موسی خادمی افزود: هفته بزرگداشت مقام معلم را به تمامی فرهنگیان شریف لرستان، شمع های که به تعبیری زیبا خودشان می سوزند تا به دیگران روشنایی ببخشند تبریک گفته و بر همگان مسلم است که این عزیزان بعنوان محترم تربت قشر در جامعه مورد توجه و تکریم مردمان ایران اسلامی هستند.

همچنین ببینید :
ویسکرمی خواستار برخورد وزارت کشور و وزارت اطلاعات با منتشر کنندگان نقشه جعلی لرستان شد