مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: درخواست بازنشستگی دو هزار و 122 نفر که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند، تأیید شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: درخواست بازنشستگی دو هزار و ۱۲۲ نفر که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند، تأیید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان لرستان علی آشتاب با اشاره به عملکرد ۱۱ماهه سالجاری کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور در استان اظهار داشتهمه کارگران مشغول در مشاغل سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه کار متوالی و یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب می توانند درخواست بازنشستگی داشته باشند تا تقاضای آنها در کمیته های تخصصی بدوی و تجدید نظر مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان در ادامه افزود :برای رسیدگی به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در ۱۱ماهه سال ۹۸ ، کمیته بدوی بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور با تشکیل ۳۶نشست و کمیته تجدید نظر مربوطه با تشکیل۱۳نشست نسبت به بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرد

وی ادامه داد: از تعداد ۲ هزار و ۳۴۸ درخواست که در کمیته بدوی و تجدید نظر مطرح شده ، ۲ هزار و ۱۲۲درخواست مورد تایید قرار گرفت و برای اقدام های بعدی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد

آشتاب در ادامه خاطر نشان ساخت: بنا بر قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور، کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی به آنها وارد شود، می توانند تقاضای بازنشستگی بدهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: ایمنی و بهداشت کار کارگاه های مختلف توسط بازرسان به صورت دوره ای و زمان بندی شده مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد و موارد لازم تذکر داده می شود.

وی اظهار کرد: کارفرمایان کارگاه های مختلف مکلف و موظف به ایمن سازی محیط کار و رعایت آئین نامه های مرتبط  و به خصوص ضد عفونی کردن مرتب واحدهای خود در مقابله با ویروس کرونا هستند.