نشست خبری دکتر افشین قنبری رئیس هیات پزشکی ورزشی لرستان با اصحاب رسانه برگزار شد.