اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سال 99 برابر ضوابط ابلاغي به عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايـد

اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سال ۹۹ برابر ضوابط ابلاغي به عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايـد

فراخوان دعوت به همکاري اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان به نمايندگي از شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در نظر دارد از ظرفيت هاي موجود در سطح استان در فصل خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني در سال ۹۹ برابر ضوابط ابلاغي به عنوان مرکز خريد تضميني و نگهداري استفاده نمايـد . لذا از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان که واجد شرايط و امکانات زير ميباشند دعوت ميگردد تقاضاي خود را حداکثر تا تاريخ ۹۸/۱۱/۱ به آدرس خرم آباد خيابان آيت اله طالقاني روبروي اداره کل امور مالياتي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان تحويل نمايند . ضمناً شماره تماس ۳۳۳۰۳۰۵۸ واحد امور قراردادها جهت پاسخگويي اعلام ميگردد . شرايط مراکز خريد:

۱-داشتن ظرفيت انباري متناسب با حجم برآوردي خريد مرکز نظير انبار ساده مسقف ،انبار نيمه مکانيزه ،انبار تمام مکانيزه ،سيلوي فلزي،سيلوي بتني و انبار چادري.

۲-داشتن محوطه محصور،کف محوطه آسفالت يا بتن با درب ورودي و خروجي قابل کنترل .

۳-داشتن توان تخليه و بارگيري متناسب با ظرفيت مرکز .

۴-دارا بودن سيستم روشنايي انبار و محوطه مرکز خريد .

۵-دارا بودن سيستم اطفاء حريق نظير شيلنگ آب آتشنشاني ، کپسول اطفاء حريق متناسب با حجم و ظرفيت خريد مرکز

۶-دارا بودن باسکول استاندارد ترجيحاً متصل به رايانه و چاپگر

۷-دارا بودن تجهيزات و امکانات مناسب براي تخليه و بارگيري محمولات

. ۸-دارا بودن دوربين ديد در شب با قابليت انتقال تصاوير

. ۹-دارا بودن ارتباط اينترنتي مناسب و تجهيزات مربوط به آن

۱۰-دارا بودن رايانه و چاپگر ،(حداقل دو دستگاه با تجهيزات جانبي) متناسب با حجم خريد مرکز به نحوي که ثبت عمليات خريد و تحويل در مکان مرکز خريد انجام پذيرد.

۱۱-دارا بودن نيروي انساني مجرب و مطلع در حوزه هاي کنترل کيفي ، بازرگاني

۱۲-دارا بودن امکانات و تجهيزات کنترل کيفي شامل بمبو به تعداد کافي ، الک (مطابق دستورالعملهاي ابــــلاغي به تعداد کافي) ،پنس ، ترازوي ديجيتال با دقت ۲ رقم اعشار ، ميز کار مناسب با نور کافي ،رطوبت سنج،سيني استاندارد افت زني ۵۰ ×۵۰ سانتي متر کاردک يا سرتاس سر تخت و …. و همچنين وجود فضاي مناسب براي نگهداري نمونه هاي شاهد

۱۳-دارا بودن کاور و امکانات پوششي مناسب به منظور حفظ و حراست از کالا در انبارهاي چادري در هنگام بارندگي هاو خطرات جوي

۱۴-دارا بودن امکانات رفاهي نظير نمازخانه ،سرويس بهداشتي،آبسرد کن

۱۵-دارا بودن توان مالي براي ارائه تضامين قراردادي

۱۶-امکان نگهداري و بايگاني اسناد محمولات خريد و ارائه به اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان لرستان

توضيــح : موارد ياد شده حداقل شرايط لازم براي مراکز خريد بوده و چنانچه مرکزي فاقد هر يک از شرايط مذکور بوده و يا قادر به تامين نباشد قابليت انتخاب و استفاده در فصل خريد سال ۹۹ را نخواهـد داشت .

روابط عمومي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان لرستان