تصاویر مربوط به رونق بازار سنتی خرم آباد در آستانه شب یلدا است.

تصاویر مربوط به رونق بازار سنتی خرم آباد در آستانه شب یلدا است.