گاهی این منظره را همه ما دیده‌ایم که در سطح پیاده‌روهای شهر خرم‌آباد، بلوک‌های سیمانی دقیقاً جلوی ورودی یک مغازه قرار داده شده است به این خاطر که فلان مغازه‌دار، عوارض خود را پرداخت نکرده است و مجازات یا تنبیه‌اش این است که بلوک‌های بدقواره سیمانی در سطح پیاده‌رو قرار داده شوند!

گاهی این منظره را همه ما دیده‌ایم که در سطح پیاده‌روهای شهر خرم‌آباد، بلوک‌های سیمانی دقیقاً جلوی ورودی یک مغازه قرار داده شده است به این خاطر که فلان مغازه‌دار، عوارض خود را پرداخت نکرده است و مجازات یا تنبیه‌اش این است که بلوک‌های بدقواره سیمانی در سطح پیاده‌رو قرار داده شوند!
آیا گذاشتن بلوکهای سیمانی بدقواره باعث زشت شدن منظره پیاده‌رو نمی‌شود؟
ضمن آنکه بخشی از حق شهروندان عابر پیاده را هم همین بلوک‌های سیمانی بدقواره دربرمی‌گیرند!
چه ایرادی دارد یک راهکار بهتر، مدنی‌تر و مدرن‌تر برای تنبیه مغازه‌دارانی که عوارض خود را به شهرداری پرداخت نکرده‌اند اندیشیده و اجرایی شود؟
اخطار کتبی به مغازه‌دار و سپس پلمپ آن هم به صورت منطقی، بهتر از استقرار بلوک‌های سیمانی بدقواره در سطح پیاده‌روها و جلوی مغازه خاطی است.
زیرا سطح پیاده‌رو فقط متعلق به مغازه‌دار خاطی نیست بلکه متعلق به همه شهروندان است و شهروندان این حق را دارند که در فضای پیاده‌رو به راحتی و نه به سختی تردد کنند.
جالب است گاهی می‌بینیم فرد تنبیه شده به هر زحمتی شده بلوک سیمانی سنگین را جابجا می‌کند و حجم بیشتری از سطح پیاده‌رو توسط همین بلوک‌های سیمانی (نیوجرسی‌های سنگین‌وزن)، تصرف می‌شود!
همانگونه که توضیح داده شد منظره استقرار اینگونه بلوک‌های سیمانی هم یک منظره بسیار زننده است و خودش به نما، چشم‌انداز و سیمای محیط شهری، آسیب وارد می‌کند!
آیا ذات این اقدام یعنی گذاشتن بلوک‌های سنگین سیمانی جلوی ورودی برخی مغازه‌ها، خودش نقض کننده زیبایی و منظر شهری نیست؟
به دیگر سخن، از یک طرف، سخن از سیما و منظر شهری برانیم و از طرف دیگر، با گذاشتن اینگونه بلوک‌های سیمانی در سطح برخی پیاده‌روها، در عمل، به زیبایی سیمای شهری، خدشه وارد کنیم!‌

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار