جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان به ریاست استاندار و با محوریت توسعه استان با تبیین اهداف و بررسی برنامه‌ها و تصویب چشم‌انداز سند راهبردی آمایش استان لرستان ،تشکیل جلسه داد.

جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان به ریاست استاندار و با محوریت توسعه استان با تبیین اهداف و بررسی برنامه‌ها و تصویب چشم‌انداز سند راهبردی آمایش استان لرستان ،تشکیل جلسه داد.

به گزارش قلم لر، در این جلسه استاندار لرستان  اظهار داشت :لازم است با نگرش واقع بینانه سند آمایش و توسعه استان با لحاظ کردن اهداف بلند مدت و بر اساس وضع موجود و آنچه که داریم برنامه ریزی شود.

سید موسی خادمی تصریح کرد :به این منظور لازم است با توجه به ظرفیت استان و آینده نگری، طرح‌ها را پیش بینی کنیم و اتفاقات و پیامد های بعدی را مد نظر قرار دهیم.

خادمی استاندار لرستان با اشاره به ضرورت متحول شدن بخشی از برنامه‌ها و انجام ندادن برخی از کارها گفت: لازم است در برنامه توسعه استان به راهکارهای برسیم و تعیین شود که چه کارهایی را نباید انجام داد و چه اقداماتی را نباید پیگیری کنیم ،مثلاً در چه مناطقی نباید سد یا هتل ساخت .

خادمی یادآور شد؛ همچنین ضرورت دارد بر اساس وضع موجود، برنامه های کوتاه مدتی در برخی از بخش‌ها پیش‌بینی شود و به برنامه‌های ضروری و مهم توجه شود.

وی تصریح کرد: به این منظور حتی ممکن است به این نتیجه برسیم که در بعضی از بخش ها فعالیتی انجام نشود و توجه و تمرکز اعتبارات صرف چند پروژه مهم شود.

استاندار لرستان در پایان به ضرورت خروجی مشترک دستگاههای اجرایی استان با همفکری ، تعامل و انسجام تاکید کرد و گفت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید روی کارهای مهم استان تمرکز کند و به اجماع برسد.

همچنین ببینید :
تهدید جدی موج چهارم کرونا در لرستان/ رعایت پروتکل‌ها ۱۰ درصد کم شد