مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از امیر علی‌پناهیان (روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان ) به پاس خدمات شایسته در سیل فروردین‌ماه ۹۸ لرستان قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از امیر علی‌پناهیان (روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان ) به پاس خدمات شایسته در سیل فروردین‌ماه ۹۸ لرستان قدردانی کرد.

علیپناهیان از کارمندان با سابقه روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان است که در ایام سیل فروردین ماه، حضوری فعال در مناطق سیل زده جهت پوشش خبری فعالیت های کارکنان مخابرات لرستان داشت.

تحریریه پایگاه خبری قلم لر نیز از ایشان بابت زحمات و همکاری های مداوم در عرصه اطلاع رسانی و تعامل با مطبوعات و رسانه ها قدردانی می‌کند.