معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: با انصراف ۱۳ نفر دیگر از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی مجموع نامزدهایی که از رقابت در انتخابات مجلس منصرف شدند به ۲۰ نفر رسید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: با انصراف ۱۳ نفر دیگر از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی مجموع نامزدهایی که از رقابت در انتخابات مجلس منصرف شدند به ۲۰ نفر رسید.

محمود ثمینی با اعلام این خبر اظهار داشت: دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳ داوطلب دیگر انصراف خود را از رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در لرستان اعلام کردند.

ویافزود: ۲ نفر از این داوطلبان مربوط به بروجرد و اشترینان، ۲ نفر دورود و ازنا، سه نفر الیگودرز، ۲ نفر خرم‌آباد و چگنی و ۲ نفر مربوط به حوزه سلسله و دلفان بوده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: در این شرایط آمار داوطلبان باقی مانده در چرخه رقابتی انتخابات لرستان تا این لحظه ۳۸۷ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: از روز ۲۷ آذر نتایج بررسی هیات اجرایی انتخابات در مورد تایید صلاحیت ها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

لرستان ۹ نماینده در خانه ملت دارد.

در مجموع ۴۰۷ نفر برای نمایندگی مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده بودند که پیش از این هفت نفر آنها انصراف دادند.