رقابتهای درون صنفی کاندیداهای هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان، پایان یافت و برمعیار مشارکت دموکراتیک درون صنفی، اعضای جدید هیئت مدیره، انتخاب شدند.

رقابتهای درون صنفی کاندیداهای هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان، پایان یافت و برمعیار مشارکت دموکراتیک درون صنفی، اعضای جدید هیئت مدیره، انتخاب شدند.

همواره در رقابتها باید به دو عنصر «رفاقت» و «مَودّت» توجه کرد و مراقبت نمود در عین حال که وضعیت رقابت در انتخابات‌ (هر نوع انتخاباتی) وجود دارد و طبیعت و ذاتی هرگونه انتخاباتی است اما رقابت‌ها همراه و همگام با رفاقت‌ها، حرکت کنند تا فضاهای رقابتی در انواع محیط‌های انتخابگری و پسا انتخابات، به قطبی شدن، نرسد.

چه به اعضای جدید رأی داده باشیم و چه رأی نداده باشیم بایستی برگزاری این انتخابات درون صنفی مدنی و قانونمند را به فال نیک گرفت و به منتخبان، شادباش و تبریک گفت و برایشان آرزو کرد بتوانند برمعیارهایی همچون مشورت‌پذیری، کارآمدی، انسجام درونی و امثال چنین شاخصهایی، گامهایی عملیاتی برای ارتقای منافع صنفی، شغلی و حرفه‌ای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان لرستان بردارند.

وظیفه و مسئولیت صنفی و اجتماعی همه ما به عنوان خبرنگار، روزنامه‌نگار یا فعال رسانه‌ای، آن است که یاریگری و کمک کنیم هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان، در پیشبرد منافع صنفی، موفق باشد.

بدین‌منظور توصیه‌‌ها و پیشنهادهایم در این مقطع، این است که:

الف ـ شخصی به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان منصوب شود که از ویژگی کارآمدی صنفی، شغلی، بهره‌مند و همچنین از وزن و جایگاه اثرگذاری در زمینه ارتباطات مدیریتی ـ اداری، اجتماعی در جهت ارتقای اثربخشی و اثرگذاری خانه، برخوردار باشد.

ب ـ در جلسات مهم هیئت مدیره خانه، از اعضای علی‌البدل نیز دعوت شود حضور داشته باشند و نقطه نظرات و دیدگاههای خود را (اگرچه بدون حق رأی)، بیان کنند؛ این، نوعی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از عنصر مشورت‌پذیری درون صنفی است و خود به خود، دایره در اختیارگیری دیدگاههای مختلف، گسترده‌تر و در نهایت، روند تصمیم‌گیری، نافذتر خواهد بود (تقویت دایره مشورت پذیری)

همچنین ببینید :
کمبود خوابگاه دخترانه نداریم / به دنبال تجمیع خوابگاه‌های دانشجویی در مجتمع کمالوند هستیم

پ ـ میزگردهای موضوعی برمعیار «موضوع روز»، با حضور همه اعضای هیئت مدیره (اعضای اصلی و علی‌البدل) با مدیران مختلف استان در محل خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان برگزار شود و براساس تقویت فرهنگ سیاسی و اجتماعی مطالبه‌گری و پرسشگری، اثربخشی خانه، بیشتر شود.

ت ـ این نکته دارای اهمیت است که ماهیت خانه مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان، هماره با نگاه صنفی، مدنی و مستقل از قدرت سیاسی، دیده شود. از این روست که استقلال صنفی خانه و در عین حال، استقبال از نظرات و دیدگاههای مختلف برای هرچه کارآمدترسازی عملکرد خانه در آینده، مهم است.