پس از برگزاری انتخابات الکترونیکی هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان لرستان در ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۸، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترکیب اعضای اصلی و علی البدل این خانه را اعلام نمود.

پس از برگزاری انتخابات الکترونیکی هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان لرستان در ۲۶ آذر ماه سال ۱۳۹۸، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترکیب اعضای اصلی و علی البدل این خانه را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، بنا بر اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از ۸۳ درصد اعضای مجمع عمومی خانه لرستان در این انتخابات حضور یافته و نتایج نهایی به شرح زیر اعلام می گردد:

در بخش مدیران مسئول:

محدثه باباعلی مقدم و ابوطالب طرهانی نژاد- نفرات اصلی

حسن نجف وند – علی البدل

در بخش خبرنگاران:

سید احمد موسوی، صغری سپهوند و محمد ناصر بهاری – نفرات اصلی

سعید سرشار و امین زینی وند- علی البدل

در بخش نمایندگی سرپرستی روزنامه های سراسری:

اکبر بابایی منفرد- نفر اصلی

کرم ملک آسا- علی البدل

در بخش سرپرستی خبرگزاری ها:

حسن ایزدی- نفر اصلی

رضا محمد میرزایی- علی البدل( لازم به ذکر است که با توجه به ثبت نام یک نفر برای این بخش، بنا بر تبصره ۴ ماده ۲۱ اساسنامه خانه مطبوعات، نفر ششم خبرنگاران به عنوان علی البدل این بخش معرفی شد)

در بخش بازرسان:

علی حسینی و پیام عالی خانی – نفرات اصلی

امیر حسین معظمی گودرزی- علی البدل

لازم به تاکید است که اعضای منتخب، از تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به مدت ۲۰ روز مهلت دارند نسبت به تغییرات قانونی خانه مطبوعات استان بر اساس آراء اعلام شده اقدام نمایند.

همچنین ببینید :
دستگیری ۴۳ متهم تحت تعقیب در کوهدشت