رییس فدراسیون پهلوانی وورزش زورخانه‌ای گفت: ورزش زورخانه‌ای را از لحاظ آموزش و تجهیزات به عنوان یک ورزش استاندارد به دنیا معرفی کنیم.

رییس فدراسیون پهلوانی وورزش زورخانه‌ای گفت: ورزش زورخانه‌ای را از لحاظ آموزش و تجهیزات به عنوان یک ورزش استاندارد به دنیا معرفی کنیم.

به گزارش پایگاه خبری قلم لر، جوهری روز چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت پهلوانی وورزش زورخانه ایی لرستان با بیان اینکه ورزشها درمسابقات جهانی والمپیک مروج فرهنگ کشورها هستند، اظهار کرد: ورزش زورخانه ایی ورزش اجدادی ما است و تنها ورزشی محسوب می شود که بیش از سه هزارسال قدمت داشته وباتوجه به پویایی وارزش واعتبار آن باید برروی این رشته ورزشی سرمایه گذاری بیشتری کرد.

او با بیان اینکه این ورزش دنبال انسان کامل است به دو عامل در عدم توسعه این ورزش اشاره کردو افزود: مادرفرهنگ خود فکر می کنیم این‌ورزش مال چاقوکش ها و لات ها است که این موضوع باعث شده است بعضا خانواده ها اجازه ندهند بچه هایشان واردگود زورخانه شوند وبه طرف ورزش های دیگرجذب شوند.

جوهری با بیان اینکه ورزش زورخانه ایی در کشور مظلوم است،تصریح کرد: خانواده ها از زورخانه فرار می کنند و این ورزش از خانواده ها محروم است .

رییس فدراسیون پهلوانی وورزش زورخانه ایی با بیان این نکته که ما فکر می کنیم این ورزش شیعی است ،خاطر نشان کرد: این موضوع نیز یکی از بزرگترین مشکلات ما درتوسعه این ورزش است درصورتیکه این ورزش درتاریخ وفرهنگ ایرانیان هفت هزارسال قدمت داردلذا باید خیلی فراتر از اینها فکر وکارکنیم.

جوهری با بیان اینکه برخی از ورزش های امروز جهان در فرهنگ پهلوانی ما بوده است ، یادآورشد: ورزش پهلوانی ما درجهان باید فرهنگ سازی شود.

او با بیان اینکه این ورزش درلرستان غریبه نیست ،گفت: بازوبند پهلوانی سالها بربازوی جوانان این استان بوده است لذا باید این ورزش در استان عقب نمانده و پیشرفت داشته باشد در حال حاضر یزد ۲۶۰۰ نفر وارد سامانه کرده است ولی درلرستان هنوز ۳۶۰ نفر هستند.

جوهری اختلاف بین ورزشکاران ودست اندرکاران هیئت های استانی را از عوامل عقب ماندن این ورزش دانست و بیان کرد: درهراستانی که اختلاف کمتری دارند این ورزش جایگاه بهتری در جذب ورزشکاران داشته است .

رییس فدراسیون پهلوانی وورزش زورخانه ایی با اشاره به بانک اطلاعاتی فدراسیون ورزش پهلوانی آن را پیشرفته ترین بانک طلاعاتی فدراسیون های کشوردانست و ادامه داد: برخلاف برخی از فدراسیون در این‌سامانه تعیین‌کننده ما هستیم و ما باید این‌ورزش را باچارچوب وشرایط علمی به جهان معرفی کنیم‌.

او با بیان اینکه این بانک اطلاعاتی رتبه بندی هیئت های استانی را شفاف کرده است، خاطر نشان کرد: کشوررا منطقه بندی کردیم و هر منطقه باکمترین هزینه مسابقات خودرا برگزار می کند و استان برتر به مسابقات کشوری وملی فرستاده می شود .

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار

جوهری ازتهیه وصدور پهلوان کارت به ورزشکاران این رشته ورزشی خبرداد و گفت: این پهلوان کارت یک نشان برای ورزشکار است و رتبه وکد هرورزشکار در آن درج شده است.

او با بیان اینکه آیین نامه ها را به روزرسانی وبه صورت کتاب چاب کرده ایم از استاندارد سازی فدراسیون دربحث های مسابقات ، رده های سنی ، تجهیزات خبرداد و یادآوردشد: درراستای استانداردسازی ورزش پهلوانی مسابقات را وزنی کرده ایم که هر ورزشکار باهم وزن خود مسابقه بدهد همچنین تمام تجهیزات را براساس رده سنی نونهالان ،نوجوانان ، جوانان ،امیدها،بزرگسالان وپیشکسوتان در چهاررده سنی استاندارد کرده ایم .

جوهری بابیان اینکه بحث آموزش را براساس آیین نامه جدی گرفته ایم ، گفت: در حال حاضر بیشترین مدرس بین المللی را در کشتی پهلوانی و داوری وزورخانه ایی و مرشدی فراهم‌کرده ایم که براساس استانداردهای دانشگاهی انجام می گیرد .

او با بیان اینکه هدفمان این است تا این رشته را از لحاظ آموزش و تجهیزات به عنوان یک ورزش استاندارد به دنیا معرفی کنیم ، عنوان کرد: ظرف دوهفته ۲۷۰ نفر از نونهالان ونوجوانان کشور را برای آینده این ورزش براساس استاتدارد ها در ۱۰ استان به اردوهای ۳۰ یا ۴۰ نفره اعزام کردیم وبابهترین مدرس ها آموزش داده ایم که این حرکت درحوزه آموزش وپرورش در حال انجام است .

جوهری با بیان اینکه برخلاف ورزش های دیگر نرم های استعدادیابی را در این ورزش وجودندارد، اضافه کرد: یک‌تیم قوی در دانشگاه سنندج روی این‌نرم ها کار می کنند که ۸۰‌درصد کاررا انجام داده اند تا نرم‌جهانی را برای این ورزش پیدا کنیم .

او از انعقاد تفاهم نامه ها با بسیج ،دانشگاه ها ، آموزش وپرورش ، نیروی مسلح ،بازاریان و… در راستای ترویج این ورزش خبرداد و گفت: برنامه “پدران گود” را دو سال است که برای تکریم پیشکسوتان برگزارمی کنیم وبین ۲۰۰تا۲۵۰ نفراز پیشکسوتان را به برنامه های زیارتی و ورزشی در مشهد اعزام می کنیم.

جوهری با بیان اینکه مقدمات برگزاری برنامه “گردان” به عنوان جایگزین قویترین مردان انجام گرفته است ،افزود: مسابقات ساحلی رانیز وارد این ورزش کرده ایم‌ که رده نوجو انان آن برگزارشده است .

او ادامه داد: همچنین همایش هیئت های شهرستانی را با حضور پانصد نفردر کنار راه اندازی کارگاه های اموزشی برگزارکردیم .

رییس فدراسیون پهلوانی وورزش های زورخانه ایی در پایان خواستار تشکیل شورای پیشکسوتان وشواری جوانان هیئت استانی در لرستان شد و گفت: برهر زورخانه ایی یک پیشکسوت نظارت می کند وشورای جوانان هم‌درراستای کارهای علمی وبه روز رسانی می تواند فعالیت کند.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان