مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: لرستان دارای 11 زورخانه ثبت شده درسامانه ثبت ورزشکاران، مربیان، مرشدان و زورخانه های کشوراست.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: لرستان دارای ۱۱ زورخانه ثبت شده درسامانه ثبت ورزشکاران، مربیان، مرشدان و زورخانه های کشوراست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان؛ سید علی کریمی روز چهارشنبه در مجمع انتخاباتی ورزش زورخانه ایی وکشتی پهلوانی استان که با حضور مجتبی جوهری رییس فدراسیون این ورزش برگزارشده بود با اشاره به پیشینه و سابقه ورزش باستانی وزورخانه ایی، اظهار کرد: ورزش باستانی درکل کشور جایگاه ومنزلت خاص را نسبت به سایرورزش ها دارد وباتوجه به افتخاراتی که نام آوران این ورزش به دست آورده اند مایه مباهات و افتخار ما در استان است به طوریکه در لرستان شهدای بزرگی در ورزش پهلوانی داشته ایم.
او با تقدیراز زحمات چهارساله رییس قبلی هیئت زروخانه ایی استان ،افزود: جناب چنگیزیان دردوره چهارساله خود تلاش های خوب و فراوانی داشت وجناب نظری نیز درایام سرپرستی یک رویکردخوب وعلمی داشتند.
کریمی خلاء و حلقه مفقوده ورزش کشور را علمی بودن آن دانست وتصریح کرد: با اینکه ورزش پهلوانی یک رشته ورزشی سنتی است ولی سیاست های کلانی درسطح فدراسیون بامدیریت جناب دکترجوهری به وجود آمد که در راستای این سیاست ها یک برنامه علمی دراین ورزش پایه ریزی وبه تبع آن در شهرستان ها وهییت های ورزشی نیز به درستی اجراشد.
مدیرکل ورزش وجوانان لرستان اضافه کرد: ورزش باستانی درلرستان ظرفیت های بسیارخوبی دارد که اعتقادداریم اگر این سیاست های مد نظر فدراسیون دراین استان به درستی اجرا شود می تواندلرستان را به یکی از پایگاه های مهم قهرمانی دراین رشته تبدیل کند.