یک مسئول آگاه علت عدم موافقت با اجرای کنسرت همای در خرم آباد را استاندارد نبود سالن برگزاری اعلام کرد.

یک مسئول آگاه علت عدم موافقت با اجرای کنسرت همای در خرم آباد را استاندارد نبود سالن برگزاری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری قلم لُر، این مقام مسوول افزود: محل اجرای مراسم، جهت اجرای کنسرت از لحاظ محیط داخلی و تعداد فاحش علاقه‌مندان استاندارد نبوده علت لغو آن، بیم از بروز حوادث احتمالی و حفظِ شان تماشاگران و همچنین نداشتن پارکینگ جهت پارک خودرو و جلوگیری از ایجاد مزاحمت جهت ساکنین و عدم موافقت رسمی مسئولین سالن بوده است.

گفتنی است برابر قانون و مقررات تا وصول موافقت رسمی و اخذ مجوز نهایی از اداره ارشاد پس از استعلامات لازم از دستگاه‌های مربوطه شرکت‌ها و یا افراد دست‌اندکار، نبایستی اقدام به تبلیغات مجازی و حقیقی نمایند که متاسفانه این بی قانونی و ناهماهنگی ها مشاهده گردید.

 

همچنین ببینید :
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم جاده‌ها