پیکر شهید اسماعیل غلامی یاراحمدی با استقبال مردم و مسوولان به زادگاه خود بازگشت.

پیکر شهید اسماعیل غلامی یاراحمدی با استقبال مردم و مسوولان به زادگاه خود بازگشت.

گزارش تصویری از این مراسم را از لنز دوربین کامین ملکی ببینید: