مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی لرستان منصوب شد. به گزارش قلم لر، طی حکمی از سوی محمدرضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان، شیرزاد بسطامی به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی لرستان منصوب شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی لرستان منصوب شد.

به گزارش قلم لر، طی حکمی از سوی محمدرضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان، شیرزاد بسطامی به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی لرستان منصوب شد.

بسطامی از چهره های فرهنگی و رسانه ای لرستان است که در سوابق خود معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه دارد.

همچنین ببینید :
از طرح تحول سلامت تا کرونا
  • نویسنده : مصطفی باقری