قائم‌مقام کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان طرح اکرام و محسنین ۱۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به‌حساب کودکان معنوی خود واریز کردند.

قائم‌مقام کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان طرح اکرام و محسنین ۱۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به‌حساب کودکان معنوی خود واریز کردند.
به گزارش قلم لر، محمدولی حیدروند از مساعدت سیزده میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومانی حامیان طرح اکرام و محسنین خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۹۴۴ حامی به‌صورت ماهانه کمک‌های نقدی خود را به‌حساب ایتام و کودکان دارای سرپرست ازکارافتاده واریز کردند.

وی با اشاره به تعداد کودکان تحت حمایت طرح اکرام و محسنین گفت: ۹ هزارو ۸۲۳ کودک هم‌اکنون از کمک‌های مستقیم حامیان بهره‌مند هستند که از این تعداد شش هزار و ۴۰۳ کودک ایتام و ۳۴۲۰ کودک طرح محسنین با موضوع سرپرست ازکار افتاده هستند.

قائم‌مقام کمیته امداد لرستان بابیان اینکه طرح اکرام زمینه مشارکت مستقیم خیران در توانمندسازی خانواده‌ها را فراهم می‌کند افزود: این طرح باهدف تأمین نیازمندی‌های کودکان نیازمند درزمینه تحصیلی، معیشتی، درمان و کمک‌های خاص اجرا شده است.

وی به نحوه مشارکت خیران حقیقی و حقوقی در طرح اکرام ومحسنین اشاره کرد و افزود: متقاضیان این طرح با مراجعه به کمیته امداد محل سکونت یا درگاه الکترونیکی این نهاد با انتخاب و تکمیل فرم های مربوطه می‌توانند حمایت از یک یا چند کودک را پذیرش کنند.

حیدروند بابیان اینکه بسترهای مناسب و آسان الکترونیکی از طریق نرم‌افزار و سیستم بانکی برای پرداخت حامیان فراهم‌شده است، گفت: خیران با دریافت شناسه کودک موردحمایت حداقل به مدت یک سال می‌توانند کمک‌های خود را به‌حساب مستقیم فرزند معنوی واریز کنند.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار