کتاب خوب است. کتاب را دوست بداریم. کتاب در قفسه های خانه ما زینت دهنده ما به علم است و آگاهی. چرا مردم کتاب نمی خوانند.

کتاب خوب است. کتاب را دوست بداریم. کتاب در قفسه های خانه ما زینت دهنده ما به علم است و آگاهی. چرا مردم کتاب نمی خوانند.

ما مسئولین فرهنگی زحمات زیادی می کشیم تا شیر پگاه و چیپس و خرما و عدس را در کنار هم برای شما مردم کتاب دوست مهیا کنیم. اصلا ما برای این مسئولیت گرفته ایم که در کنار میل کردن صبحانه کله پاچه تان کتاب هم وجود داشته باشد.
بگذرم به بیراهه نروم که سال هاست در استان لرستان متولیان فرهنگ خودشان را به کوچه علی چپ زده اند تا ما هم چنان در راسته پوست فروشان سرگرم چرم ساغری باشیم برای کتاب های پوسیده در قفسه های خانه مان.
پیش ترها وقتی نمایشگاه کتاب در لرستان می گذاشتند. چقدر برنامه های متنوع فرهنگی در حاشیه آن انجام می شد. نمایشگاه می شد پاتوق فرهنگی، می شد تبادل نقد و نظر در میان نویسندگان، شاعران و هنرمندان این دیار.
یکی از برنامه شلوغ در حاشیه نمایشگاه جلسات شعر خوانی بود و جشن رونمایی کتاب های تازه منتشر شده شاعران و نویسندگان هم تبار لر حتی اگر در دیگر جایی غیر از لرستان سکونت داشتند.
امروز وقتی دعوت نامه جشن رونمایی از کتاب گنجینه آب لرستان اثر دکتر عطا حسن پور را دیدم که محل رونمایی از کتاب را سالن همایش های اتاق بازرگانی نوشته بود. دلم گرفت که چرا در چند قدمی نمایشگاه کتاب جایی که باید تجارت باشد به حوزه فرهنگی تبدیل شده است.
کار نیک اتاق بازرگانی را می ستایم که در همه این سال ها دکتر سلاحورزی و دوستانش نشان دادند جدای از حوزه اقتصاد نیم نگاهی هم به فرهنگ این دیار دارند.
پیشنهاد می کنم متولیان فرهنگ لرستان حالا که برنامه مشخصی برای فرهنگ لرستان ندارند. حال ما را با این کج سلیقگی هایشان بیشتر از این خراب نکنند.
عبدالرضا شهبازی
بیست و دوم مهرماه ۹۸
@abdolrezashahbazi

  • نویسنده : عبدالرضا شهبازی