دو باند مهم و عمده توزیع هروئین توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در دلفان متلاشی و به‌طور جداگانه از آنها 10و 6/5 کیلوگرم هرویین کشف شد.

دو باند مهم و عمده توزیع هروئین توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در دلفان متلاشی و به‌طور جداگانه از آنها ۱۰و ۶/۵ کیلوگرم هرویین کشف شد.

سردسته‌های این دو باند با بارگیری از استان‌های البرز و مرکزی قصد داشتند آن‌ را در شهر نورآباد توزیع کنند که قبل از توزیع در محور نهاوند و هرسین خوردوهای حمل‌کننده مواد توقیف شدند.

در این رابطه دو نفر دستگیر شده و دیگر عوامل مرتبط شناسایی و اقدام برای دستگیری آنان ادامه دارد.

 

همچنین ببینید :
دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن