رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور طی حكمی، سمانه حسن‌پور را به رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان لرستان منصوب كرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور طی حكمی، سمانه حسن‌پور را به رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان لرستان منصوب كرد.
به گزارش قلم لر، حسن‌پور پيش از اين رئيس گروه امور اقتصادی، سرمايه‌گذاری و مشاركت‌ها و هم‌چنين سرپرست معاونت برنامه‌ريزی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان لرستان بود.

قابل ذکر است پیش از این علی هادی چگنی در حدود یک دهه عهده دار این مسوولیت بود که به عنوان معاون سازمان ثبت و اسناد کشور منصوب شد.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار
  • نویسنده : مصطفی باقری