سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه های بین‌المللی خرم‌آباد افتتاح شد.

سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه های بین‌المللی خرم‌آباد افتتاح شد.