اگر به آرشیو اخبار بازگردیم و نگاهی به آرشیو خبرهای شهریورماه 96 بیندازیم می بینم که خبرگزاریهای استان لرستان نوشته‌اند: وحید رشیدی با اجماع (آرای تمام) اعضای شورای شهر خرم آباد به عنوان شهردار خرم آباد انتخاب شد. 

اگر به آرشیو اخبار بازگردیم و نگاهی به آرشیو خبرهای شهریورماه ۹۶ بیندازیم می بینم که خبرگزاریهای استان لرستان نوشته‌اند: وحید رشیدی با اجماع (آرای تمام) اعضای شورای شهر خرم آباد به عنوان شهردار خرم آباد انتخاب شد. 

معنی واژه اجماع، مشخص و روشن است: 

اتفاق آراء و موافقت همه اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با انتخاب وحید رشیدی به عنوان شهردار خرم آباد. 

همان آرشیو و بایگانی خبرها به ما میگوید که در همان جلسه انتخاب شهردار جدید شهر خرم آباد، اردشیر دریکوند به عنوان رئیس و زهرا نظری به عنوان نائب رئیس شورای شهر، مهرداد علی پناه به عنوان منشی، اسماعیل رضایی به عنوان خزانه دار،  علی محمد صالحی نسب و سجاد بابایی به عنوان نماینده در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شدند. 

پرداختن به بایگانی خبرها به این خاطر است که یادآور و متذکر بشوم انتخاب شهردار، یک موضوع مهم، اثرگذار و زیربنایی است و همه اعضای شورای اسلامی شهر یک مسئولیت مهم جمعی، تیمی، خطیر و سنگین در این رابطه، برعهده دارند (به ویژه اگر موضوعی براساس قاعده اجماع به تصویب اعضای شورای شهر برسد). 

مسئولیت پذیری جمعی و گروهی به این معنی است که اگر در شهرداری خرم آباد و سازمانهای وابسته به این شهرداری، برخی کم کاریها وجود داشته باشد یا موضوعاتی دیگری همچون بازداشتهای اخیر رخ بدهد صرفاً و فقط نباید روی مسئولیت یک فرد در تحلیلها، نوشته ها و گفتارها تمرکز کرد؛ بلکه مسئولیت انتخاب کردن توسط شورای شهر را هم باید یادآور شد و بدان اشاره کرد.

اگر فرض کنیم بخشی یا همه انتصابات مدیریتی در مجموعه اداری و سازمانی شهرداری خرم آباد از جمله انتخاب شخص شهردار و سایر سازمانهای وابسته به شهرداری خرم آباد از سوی اعضای محترم شورای شهر صورت میگیرد آنگاه اعضای شورای اسلامی شهر، باید نزد افکار عمومی و مردم، مسئولیت پیامدهای مثبت و منفی انتصابات خود را بپذیرند.

همچنین شورای اسلامی هر شهری باید ساز و کارهای پیشگیرانه را در جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی اداری، مالی و اقتصادی، تصویب و اجرایی کند. 

در این زمینه، شورا چه اقداماتی انجام داده است؟

  • نویسنده : به قلم؛ شهرام شرفی