مردم به اهالی رسانه می‌گویند: از بس اخبار حاشیه‌ای در مورد شهرداری خرم‌آباد از قبیل استخدام سفارشی توسط برخی اعضای ادوار مختلف شورا یا فساد در بخش‌های مختلف شهرداری شنیدیم، خسته شدیم!

مردم به اهالی رسانه می‌گویند: از بس اخبار حاشیه‌ای در مورد شهرداری خرم‌آباد از قبیل استخدام سفارشی توسط برخی اعضای ادوار مختلف شورا یا فساد در بخش‌های مختلف شهرداری شنیدیم، خسته شدیم!

ما اهالی رسانه که معمولاً هم از مردم و هم از اعضای شورای شهر سال‌های بیشتری از نزدیک با شهرداری و شورا در تماس بوده‌ایم، پاسخ می‌دهیم: ما بیشتر!

به واقع هر وقت موضوع انتخاب شهردار خرم‌آباد مطرح می‌شود تن‌مان می‌لرزد که باز قرار است چه مقدار زمان و هزینه در این راه تلف شود و در نهایت نیز خروجی کار جلسات شورای شهر برای مرکز استان و مردمش چه باشد؟

جالب این‌جاست که اعضای هر دوره از شورای شهر خود را از دوره‌های دیگر برتر می‌دانند در حالی که به کارنامه کاری هر یک که می‌نگری، انباشته از مسائل و تصمیمات شبیه به هم از جمله اختلاف نظر بر سر انتخاب شهردار با دیدگاه طایفه‌ای، جناحی و یا دودستگی‌های دیگر است!

در هر صورت، خدمت اعضای محترم شورا عنوان می‌کنیم که انتخاب شهردار، ویترین کار شما و به نوعی نشانه‌ی کارآمدی و ناکارآمدی شورا است.

شما در انتخاب اول، از نظر مردم نمره‌ی قبولی نگرفتید، پس مراقب باشید در انتخاب دوم نیز مردود نشوید!

فراموش نکنید در آن صورت اصحاب رسانه و مردم به حق یا ناحق، شما را در رسانه‌ها و در دیدار حضوری، اصطلاحاً به توپ می‌بندند!

با آرزوی موفقیت برای شورا در انتخاب بهترین گزینه که در نهایت خروجی آن موفقیت شهرداری و شهر خرم‌آباد است.

  • نویسنده : ر - خرم‌آبادی