مدیرکل بازرسی استانداری لرستان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری قلم لر، طی حکمی از سوی سید موسی خادمی استاندار لرستان، خدانظر دریکوند به عنوان مدیرکل بازرسی استانداری لرستان منصوب شد.

مدیرکل بازرسی استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم لر، طی حکمی از سوی سید موسی خادمی استاندار لرستان، خدانظر دریکوند به عنوان مدیرکل بازرسی استانداری لرستان منصوب شد.

دریکوند از ۷ دی‌ماه ۹۵ به مدت ۱۴ ماه سابقه یک دوره مدیرکلی آموزش و پرورش استان را در کارنامه خود دارد.

از ۵ آذر ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه ۹۸ مدیریت بازرسی استانداری لرستان را قدرت اله ولدی بر عهده داشت.

پیش از وی نیز حجت الله امیری عهده دار این مسوولیت بود.

همچنین ببینید :
تقدیر موسسه سنستا و اتحادیه ملی کوچ‌نشینان ایران از رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان