معاون عمرانی استاندار و مدیرکل امور شهری استانداری عزل شدند.

معاون عمرانی استاندار و مدیرکل امور شهری استانداری عزل شدند.

به گزارش قلم لر، سید موسی خادمی استاندار لرستان طی احکامی جداگانه گودرز امیری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان و قدرت فلاح نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل امور شهری استانداری منصوب کرد.

پیش از این احمد مرادپور و سیاوش سپهوند عهده دار این دو مسوولیت بودند.

قابل ذکر است که مدیران عزل شده چندی پیش توسط اطلاعات سپاه لرستان به اتهام فساد مالی و اقتصادی بازداشت شدند و به تازگی با قید ویثه آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری لرستان نیز در این رابطه گفته است که پرونده قضایی در حال رسیدگی است.

همچنین ببینید :
جزئیات فعالیت ادارات لرستان با توجه به شرایط جدید کرونایی
  • نویسنده : مصطفی باقری