متولد خرم‌آباد، سوابق روزنامه‌نگاری: ارسال مطلب برای روزنامه همشهری و دارنده لوح تقدیر از این روزنامه در زمان آقای کرباسچی، جانشین مدیرمسئول و سردبیر اجرایی هفته‌نامه محلی بامداد لرستان...

«محمد ناصر بهاری» از پیشکسوتان مطبوعات و متولد خرم‌آباد، سوابق روزنامه‌نگاری: ارسال مطلب برای روزنامه همشهری و دارنده لوح تقدیر از این روزنامه در زمان آقای کرباسچی.

محمد ناصر بهاری؛ روزنامه نگار پیشکسوت ؛فعال سیاسی واجتماعی

 • جانشین مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه تبلور اندیشه از سال ۸۸ تاکنون.
 • سردبیر اجرایی هفته نامه بامداد لرستان از سال ۷۵ به مدت چهار سال.
 • معاون سردبیر روزنامه محلی شقایق
 • سردبیر هفته نامه رشید از سال ۸۰ لغایت ۸۵.
 • سرپرست روزنامه عصر ارتباط سال ۸۴ و ۸۵
 • سرپرست روزنامه اعتماد ملی در لرستان از سال ۸۶ لغایت ۸۸
 • دارنده رتبه اول خبرنویسی در دو دوره جشنواره مطبوعات غرب کشور.
 • دارنده عنوان حرفه ای ترین هفته نامه غرب کشور با هفته نامه رشید.
 • برگزیده چند دوره جشنواره مطبوعات استانی و منطقه ای غرب کشور.
 • عضو بسیج رسانه استان لرستان
 • مشاور چند نشریه دانشجویی در دهه ۷۰ تا ۸۰
 • سرپرست ماهنامه مهندسی شمس ارگان سازمان نظام مهندسی کشور در لرستان
 • عضو و حال حاضر بازرس اتحادیه مطبوعات محلی کشور
 • در حال حاضر جانشین مدیر مسوول وسردبیر هفته نامه تبلور اندیشه
 • نایب رییس هیات مدیره دوره اول خانه مطبوعات استان
 • مشاور رسانه ای شورای شهرخرم آباد در دوره سوم
 • عضو کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهرخرم آباد در دوره سوم
 • عضو اصلی شورای ویژه حل اختلاف مطبوعات لرستان
 • مسوول کمیته فرهنگی اجتماعی شورای مرکزی بسیج رسانه لرستان در سال ۹۵- ۹۶
 • عضو سازمان فضای مجازی سراج.
 • راهنمای سواد فضای مجازی
 • عضو هیات مدیره موسسه حقوقی طلیعه
 • مشاور نشریه ویردار ارگان کانون وکلای دادگستری لرستان سال۹۷

 

 

 

 

باز نویسی: مصطفی باقری / قلم لر

 

 

 • نویسنده : سید فرید قاسمی
 • منبع خبر : کتاب پیشینه ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم‌آباد