بر اساس تحلیل آخرین نقشه ها ی هواشناسی، سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه ای پدیده غالب برای نقاط مختلف استان می گردد.

اطلاعیه هواشناسی لرستان

توصیف شرایط جوی مورد انتظار: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای پدیده غالب برای نقاط مختلف استان می‌گردد.
زمان شروع: ظهر شنبه ۵/۵/۹۸
نوع و اثر مخاطره: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای به همراه خیزش غبار و احتمال کاهش دید افقی
منطقه اثر: اکثر مناطق به ویژه درود، الیگودرز، نورآباد، بروجرد، مناطقی از خرم آباد، سپیددشت، الشتر، ازنا و شول آباد
زمان پایان: شب دوشنبه ۷/۵/۹۸
توصیه: به ارگانهای مربوطه توصیه می شود، تمهیدات لازم را برای كاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید به‌خصوص شکستن سرشاخه‌های درختان، سقوط اجسام و … به‌كار گیرند.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار