شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه ردیف اعتباری این بند از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ تامین شده است خاطرنشان کرد: احداث بندمذکور به حجم خاکریزی ۵۰هزار مترمکعب، ظرفیت کنترل رواناب ۶۳ هزار مترمکعب آب را دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از آغاز عملیات اجرایی پروژه های آبخیزداری در حوزه آبخیز جنوب شهرستان رومشکان خبر داد.

شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه ردیف اعتباری این بند از محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ تامین شده است خاطرنشان کرد: احداث بندمذکور به حجم خاکریزی ۵۰هزار مترمکعب، ظرفیت کنترل رواناب ۶۳ هزار مترمکعب آب را دارد.

وی به عملیات سنگی ملاتی به حجم ۲ هزار و سیصد مترمکعب و حجم رسوب گیری یکهزار و هفتصد مترمکعب اشاره کرد و افزود: بانکت بندی این پروژه در سطح ۸۰ هکتار با توان کنترل ۲۴ هزار مترمکعب در دست اجراست.

نجفی جنگل کاری اقتصادی در این پروژه ها را در سطح ۳۰۰ هکتار با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: کاداستر اراضی در این حوزه نیز با سطح ۳۱ هزار هکتار و با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان در حال اجراست.

وی به گشت و مراقبت ها، کپه کاری، ذخیره نزولات و… در این حوزه گریزی زد و تصریح نمود: در این پروژه ها عملیات کنترل سیلاب با احداث تورکینست به حجم خاکبرداری ۲۰۰ هزار مترمکعب صورت گرفته که اعتبار آن ۲ میلیارد تومان بوده است.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار
  • نویسنده : پیام عالیخانی چگنی