استاندار لرستان، دکتر سیدموسی خادمی است. چند روز قبل، در سطح فضای خبری استان، به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی شد که معاون عمرانی استاندار لرستان، احمد مرادپور و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، سیاوش سپهوند، به اتهام تخلفات اقتصادی و مالی، بازداشت شدند.

استاندار لرستان، دکتر سیدموسی خادمی است.

چند روز قبل، در سطح فضای خبری استان، به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی شد که معاون عمرانی استاندار لرستان، احمد مرادپور و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، سیاوش سپهوند، به اتهام تخلفات اقتصادی و مالی، بازداشت شدند.

اکنون، استاندار لرستان، سه گزینه در پیش دارد:

گزینه اول: استاندار لرستان در همین مرحله‌ی بازداشت مدیران مربوطه و قبل از تشکیل دادگاه و طی شدن مراحل دادگاه، افراد مذکور را برکنار کند و نسبت به انتصابات جدید اقدام نماید؛
زیرا بازتات رسانه‌ای در همین مرحله نیز طبیعی است که باعث واکنشهای منفی در سطح افکار عمومی شده است.

روشن است افراد مذکور اگر به مدت طولانی‌تری در بازداشت باشند نمی‌توانند وظایف کاری محوله اداری و مدیریتی خود را تحت مدیریت مستقیم خود، انجام بدهند.

گزینه دوم: استاندار لرستان از دو مقام مربوطه بخواهد که خودشان در همین مرحله، استعفا کنند و دو مقام مربوطه نیز به صورت رسمی و رسانه‌ای، استعفای خود را اعلام کنند.

گزینه سوم: استاندار لرستان، صبر کند تا مراحل تشکیل دادگاه و حکم نهایی، پایانی و قطعی قضایی، صادر شود.

مرحله فعلی، مرحله بازداشت تحت عنوان «اتهام» است و مجرمیت و محکومیت، زمانی است که حکم نهایی، توسط دادگاه و مقام قضایی، صادر شود.

  • نویسنده : شهرام شرفی / صاحب‌قلم لرستان