💥قابل توجه هنرمندان گرامی استان لرستان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم‌آباد در نظر دارد با همکاری هنرمندان بومی استان لرستان نسبت به طراحی، اجرای تندیس و المان‌های مفهومی به شرح زیر اقدام نماید

💥قابل توجه هنرمندان گرامی استان لرستان
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم‌آباد در نظر دارد با همکاری هنرمندان بومی استان لرستان نسبت به طراحی، اجرای تندیس و المان‌های مفهومی به شرح زیر اقدام نماید، لذا از هنرمندان محترم تقاضا داریم طرح‌های خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه ۹۸ به این سازمان واقع در پارک معلم شهر خرم‌آباد تحویل نمایند، در صورت تأیید کمیته زیباسازی شهرداری خرم‌آباد با هنرمندان برگزیده جهت اجرای طرح توافق منعقد می گردد.
۱_ میدان کتاب (بعد از پل ۹دی): المان مفهومی در خصوص اهمیت کتاب و کتاب خوانی
۲_ میدان خرم کنار: واقع در ساحلی ملک شیرآباد المان با مفهوم طبیعت(گیاهان و پرندگان)
۳_ حوضچه پارک گلسرخ: المان با مفهوم شادابی و بازی کودکان داخل آب
۴_ میدان دانشجو: المان با مفهوم نور دانش مرتبط با فرهنگ استان لرستان
۵_ میدان پرستار (جلوی بیمارستان تامین اجتماعی): با مفهوم زحمت و ایثار پرستاران
۶_ پارک پرچم: المان های مفهومی بر اساس مفهوم پرچم در فرهنگ های گوناگون
۷_ بوستان کاسیت: تندیس هایی بر اساس فرهنگ روستایی و عشایری
۸_ انتهای بلوار شورا روبروی ایستگاه آتش نشانی: تندیس آتش نشان
۹_ پارک معلم(میدان مرکزی): تندیس یا المان بر اساس مقام معلم
۱۰_ پارک مسافر (روبروی ترمینال قدیم بروجرد): المان یا تندیس بر اساس مفهوم مسافر
۱۱_ المان های مفهومی برای نصب در مقابل ترمینال برون استانی
۱۲_ افراد در حال عبور از آب برای نصب در نهر سراب شهوا
۱۳_ المان های مفهومی برای نصب در کنار پیاده رو پارک بانوان
۱۴_ باغ بهشت: المان های مفهومی بر اساس اساطیر کهن خلقت
۱۵_ بلوار پارا المپیک: تندیس یا المان بر اساس قهرمانی جانبازان در مسابقات ورزشی

همچنین ببینید :
میزان رشد سرعت انتشار ویروس کرونا در خوزستان بسیار بالاست

💥روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرم‌آباد