آتوسا آسیابانی "بازرگان لرستانی" برای سومین بار در همایش تجلیل از صنعتگران استان به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شد.

آتوسا آسیابانی “بازرگان لرستانی” برای سومین بار در همایش تجلیل از صنعتگران استان به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شد.

 

 

  • نویسنده : مصطفی باقری