مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت 1000 میلیاردی متخلفان در لرستان خبرداد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت ۱۰۰۰ میلیاردی متخلفان در لرستان خبرداد.

 

  • نویسنده : مصطفی باقری