مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: 50 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی لرستان هستند.

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: ۵۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی لرستان هستند.

 

همچنین ببینید :
مانور چهارمین اقدام فراگیر با هدف تعدیل و تنظیم روشنایی معابر برگزار شد
  • نویسنده : مصطفی باقری