در سه‌ماهه سال 98 کارت هوشمند 154 نفر از رانندگان متخلف در کمیسیون ماده 11 استان به مدت یک‌ماه لغو گردیده است.

در سه‌ماهه سال ۹۸ کارت هوشمند ۱۵۴ نفر از رانندگان متخلف در کمیسیون ماده ۱۱ استان به مدت یک‌ماه لغو گردیده است.

محمد دالوند رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان حوزه حمل‌ونقل گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان خردادماه، سه جلسه کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان استان برگزارشده است که از مجموع ۲۷۴ پرونده وارده، تعداد ۱۱۷ راننده تذکر کتبی گرفتند، کارت هوشمند ۱۵۴‌نفر به مدت یک‌ماه لغو و برای یک نفر نیز برائت صادر گردید.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز یازده جلسه کمیسیون ماده ۱۱ در استان برگزار شد که ۵۶۳ پرونده تخلف رانندگان بررسی و از این تعداد پرونده ۲۴۳ نفر تذکر کتبی با درج در پرونده دریافت کردند، کارت هوشمند ۳۱۸ نفر به مدت یک‌ماه لغو و برای دو نفر نیز برائت صادر شد.

دالوند اظهار کرد: فقدان بارنامه دولتی و صورت‌وضعیت‌ مسافری، نارضایتی مسافران، اضافه تناژ و مغایرت مندرجات بارنامه و صورت‌وضعیت از بارزترین تخلفات این رانندگان به شمار می‌رود.

وی در ادامه گفت: در سه جلسه کمیسیون ماده ۱۲ استان که طی سه‌ماهه سال جاری برگزارشده، ۷۲ پرونده موردبررسی قرارگرفته است که از این تعداد ۶۲ مورد منجر به تذکر کتبی با درج در پرونده، ۶ شرکت محکوم‌به پرداخت جریمه نقدی و برای ۴ شرکت نیز رأی برائت صادرشده است.

رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ نیز ۸ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برگزار شد که از مجموع ۱۱۳ پرونده رسیده، ۳۶ مورد تذکر کتبی با درج در پرونده، ۵۲ شرکت به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند، برای ۲۱ شرکت رأی برائت صادر و ۴ شرکت نیز به‌صورت موقت به مدت یک ماه تعطیل گردیدند.

همچنین ببینید :
جوابیه شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات

دالوند درج کرایه کمتر از تعرفه مصوب، عدم تطبیق شرکت با ضوابط تأسیس و مغایرت در ثبت سیستم را از عمده تخلفات در این بخش عنوان کرد و افزود: بیشترین تخلفات در هر دو کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ استان مربوط به حوزه کالا بوده است.

رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه تعداد پرونده‌های تصادفات در سال گذشته ۷۷ فقره بوده است، گفت: از این تعداد پرونده ۶۱ فقره مختومه شده، در ۵۶ مورد آرا به له اداره کل و ۵ مورد علیه این اداره کل صادرشده است.

دالوند اضافه کرد: در سه‌ماهه سال جاری نیز ۲۰ فقره پرونده تصادفات در این اداره کل تشکیل‌شده که تاکنون یک مورد آن منجر به صدور رأی به له گردیده است.