آخرین اظهارنظر استاندار لرستان درباره معاونت سیاسی امنیتی این بود که طی هفته‌ی جاری این صندلی‌ به صاحبش می‌رسد.

آخرین اظهارنظر استاندار لرستان درباره معاونت سیاسی امنیتی این بود که طی هفته‌ی جاری این صندلی‌ به صاحبش می‌رسد.

اما از ۲۳بهمن۱۳۹۷ که انگشت اشاره‌ی برخی نمایندگان امر به تغییر معاون سیاسی امنیتی استاندار داد و حبیب‌الله خجسته‌پور مجبور به ترک استان شد تا امروز که گفته می‌شود قرار است این حوزه به سروسامان برسد ؛ گزینه‌های بسیاری مطرح شدند که حال خبر می‌رسد انتخاب وزیر کشور و نه شخص استاندار ؛ کسی خارج از این جمع مطرح‌شده است.

گزینه‌هایی همچون بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی سابق هرمزگان که اولین انتخاب خادمی در همان ایام لرزان شدن جایگاه خجسته پور بود تا حتی حمید گودرزی معاون انتظامی امنیتی استانداری تهران که شنیده‌شده بود در ایام گذشته وزیر کشور با او صحبت‌هایی داشته است که البته بی‌نتیجه باقی ماند

از گودرز امیری و محمد موحدپور از چهره‌های نزدیک به خادمی که هرکدام به دلایلی از گود خارج شدند تا اسد عبدالهی ؛ نورمحمدفردی‌بیرانوند ؛ جعفر طولابی و ولی‌الله‌میرزایی‌اصل که شاید از اول هم قرار نبود وارد ترکیب معاونین استاندار بشوند

نهایتاً قاسم ولی زاده سرپرست فعلی معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان که بدون حاشیه و حتی تلاش برای ماندگاری در این جایگاه به مدت چهار ماه مسئولیت این حوزه را بر عهده داشت باید اتاق فرمان برگزاری انتخابات حساس سال۹۸ را به کسی بسپارد که بر اساس شنیده‌ها از شرق کشور راهی غرب کشور می‌گردد ؛ و این یعنی پایان بازی گل‌یاپوچ با گزینه‌هایی که یا نمی‌شد و یا نخواستند که روی میز بازی باقی بمانند چراکه گل در دست یکی دیگر بود!!