استاندار لرستان از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار جبران خسارات سیل به لرستان خبر داد. اظهارات سید موسی خادمی را در فیلم زیر ببینید: همچنین ببینید :تعرفه های موجود رانژه کشی شرکتهای fcp فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است

استاندار لرستان از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار جبران خسارات سیل به لرستان خبر داد.

اظهارات سید موسی خادمی را در فیلم زیر ببینید:

همچنین ببینید :
جوابیه شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات