استاندار لرستان از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار جبران خسارات سیل به لرستان خبر داد. اظهارات سید موسی خادمی را در فیلم زیر ببینید: همچنین ببینید :خدمات غیرحضوری اداره کل امور مالیاتی لرستان

استاندار لرستان از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار جبران خسارات سیل به لرستان خبر داد.

اظهارات سید موسی خادمی را در فیلم زیر ببینید:

همچنین ببینید :
پل کاکارضا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد